ÖZEL ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ 10 OCAK 2019 TÜRKİYE BULUŞMALARI İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

10 Ocak 2019 Perşembe günü 10:00- 15:00 saatleri arasında Özel Özel Eğitim Kurumları Derneğince düzenlenen ve Mamak Belediyesine ait Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde yapılan Türkiye Buluşmaları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na; , CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya,  AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Arife Polat DüzgünAK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel AK Parti 24 ve 26. Dönem Uşak Milletvekili Alim Tunç ve olumsuz hava koşullarına rağmen Türkiye’nin dört bir yanından gelen sektör temsilcileri katıldı.

Onursal Başkanımız Ahmet Yılmaz açılış konuşmasında; toplantının amacını belirterek, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ayrılacak payın, bu kurumların varlığını sürdürebilecek düzeyde olması gerektiğini ve bunun için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtmiş, yapılacak olan yönetmelik değişikliğinin sorunların çözümüne katkı sağlaması gerektiğini ve bu konuda tüm yetkililerle görüşülerek öneri ve taleplerin iletildiğini belirtti. Genel Başkanımız Yunus Kılıç bugüne kadar yapılan çalışmaların sunumunu yaparak ve Yönetim Kurulu olarak özveriyle yapılan çalışma ve görüşmeleri sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, önümüzdeki iki haftalık sürede tüm paydaşların TBMM’de bulunan tüm Milletvekillerine ulaşarak, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören 378 bin engelli bireyin eğitim hakkının savunucusu olmaya devam edeceklerini ve sorunların çözümüne yönelik somut önerilerin paylaşılmasını istedi.

Divan Başkanı Sabahattin Yıldız, konuşmalarını yapmak üzere toplantıya katılan sayın milletvekillerini kürsüye davet etmiş ve toplantımızı onurlandıran Sayın Milletvekilleri konunun önemine vurgu yaparak gerek Mecliste gerekse partilerinin yönetim organlarında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin taleplerini dile getireceklerini ve bu bağlamda yapılacak tüm çalışmalara katkı sunacaklarını ifade ettiler. Engelli bireylerin eğitimine ve toplumsal yaşama katılmalarına yönelik bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarda önemli adımlar atıldığı, daha da yapılacak çok çalışma olduğu, bu çalışmaların siyaset üstü bir yaklaşımla ele alındığını belirttiler. Bu süreçlerde sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaptılar.

Divan Başkanımız Sabahattin Yıldız, ders ücretlerinin belirlenmesi ve yönetmelik değişikliğine yönelik somut çözüm önerileri için; Bahattin Demir, Adil Keskin, Emine Demirel Aksoy, Orhan Özsoy, Mehmet Çapak, Elif Kuda, Mustafa Beyoğlu, Yasin Tırnığ, Engin Öksüz, Vedat Aslan, Ali Alpkoçak ve Mehmet Girişken’e söz verdi ve üyelerimiz görüşlerini sundular.

Divan Başkanı Sabahattin Yıldız, yapılan konuşmalarda ifade edilen önerileri paylaşarak toplantıyı kapatmıştır.

Toplantı sonrası bir araya gelen Yönetim Kurulu Üyeleri önerileri derlemiş ve “Yol Haritamız” aşağıda olduğu gibi planlanmıştır. İlk 1 ay yapılacak çalışmalar aşağıdaki gibidir.

14.01.2019-20.01.2019

 1. 01.2019 Sektör temsilcilerinin kendi illerinde ve ilçelerinde organize olarak 2 aile ve 2 özel gereksinimli birey ile ekte sunulacak bilgi notu ile AK Parti İl/İlçe Başkanlıklarına ziyaret.
 2. 01.2019 her kurum kendi adına ekte sunulan bilgi notunu düzenleyerek,

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı 0312 2045044,

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 0312 2946877, bilgi@sbb.gov.tr

 1. “Her Kurumdan 1 Başarı Öyküsü” sloganıyla her kurum başarıya kavuşturduğu bir bireyin velisine MEB na teşekkür mektubu göndermesi. Velimizin kendi özgün cümleleriyle yazdığı mektupta ad ve iletişim bilgilerinin yer alması önem arz etmektedir.(Hafta sonuna kadar mutlaka mektuplar ile ilgili Dernek Merkezine bilgi verilmesi)
 2. Millletvekilleri, siyasi partiler ziyaret, sektör ve sorunları ile ilgili yardım talebi.

21.01.2019-27.01.2019

 1. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin çalışma iş ve işleyişini düzenleyen ilgili mevzuat (yönetmelik, genelge vb.) düzenlemelerinde ve uygulamalarında sorun yaşanan maddelere karşı hukuk yoluna başvurulması için Hukuk Birimi kurulmasına;

Kurulacak olan Hukuk Biriminde, dernek avukatımız koordinatörlüğünde sektör temsilcilerimizden avukat olan üyelerimizin ya da sektörü bilen avukatların tespit edilerek koordineli bir şekilde çalışılmaya başlanmasına,

 1. MEB tarafından, sektörümüz ile ilgili yürütülen ve yürütülecek olan her türlü mevzuat çalışmalarına kaynak teşkil etmesi açısından, üniversitelerden akademisyenler ve sektör temsilcilerimizin yer aldığı Bilim Kurulu kurulmasına;

Bilim Kurulunda yer alarak katkı sağlayacağı düşünülen akademisyenler ve sektör temsilcilerinin adlarının ve bu kişilerin önerilme gerekçelerinin Dernek ile iletişime geçilerek (0312 4256909), Dernek mailimize gönderilmesine (ozekur.der@gmail.com),

28.01.2019-03.02.2019

 1. MEB tarafından, sektörümüz ile ilgili yürütülen ve yürütülecek olan her türlü mevzuat çalışmalarına kaynak teşkil etmesi açısından, üniversitelerden akademisyenler ve sektör temsilcilerimizin yer aldığı Bilim Kurulu kurulmasına;

Bilim Kurulunda yer alarak katkı sağlayacağı düşünülen akademisyenler ve sektör temsilcilerinin adlarının ve bu kişilerin önerilme gerekçelerinin Dernek ile iletişime geçilerek (0312 4256909), Dernek mailimize gönderilmesine (ozekur.der@gmail.com), (Konunun önemine binayen bu madde 2 hafta gündemde bırakılmıştır.)

 1. Sosyal medyada Derneğimizin temsili için kurumsal anlaşma yapılması,

04.02.2019-10.02.2019

 1. MEB tarafından, sektörümüz ile ilgili yürütülen ve yürütülecek olan her türlü mevzuat çalışmalarına kaynak teşkil etmesi açısından, üniversitelerden akademisyenler ve sektör temsilcilerimizin yer aldığı Bilim Kurulu kurulması,
 2. Derneğimiz ile ortak paydada buluşabilecek alandaki sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri güçlendirmek, engelli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili konularda ortak hareket ederek iş birliği yapılması önemlidir. Bu bağlamda üyelerimizin iletişimde olduğu STK ların iletişim bilgilerinin Derneğimiz ile iletişime geçilerek bildirilmesi.

Yaptığımız toplantı sonucunda üyelerimizden gelen görüş ve öneriler değerlendirilmiş olup kısa sürede yapılması gereken konular yukarıda belirtilmiştir. Bu konuların takibinde siz değerli üyelerimizin katkısı önemlidir. Özellikle ilk 2 haftalık eylem planını sektörü tamamının katılımı ile gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Toplantımızda aldığımız diğer kararlarda aşağıda sıralanmıştır. Konular Yönetim Kurulumuzca süreç içerisinde aşama aşama takip edilerek sizlere süreç hakkında bilgi verilecektir.

Diğer Maddeler

 1. İç iletişim (Dernek ile üyeler arasında bilgi akışının doğru sağlanması)
 2. Servis Ücreti
 3. Kamu Spotu
 4. Çalıştay, konferans, kongre (ulusal/uluslararası) düzenlenmesi
 5. Sorunların Cimer üzerinden ifade edilmesi
 6. İtibar araştırması yapılması
 7. Kuruculara eğitim
 8. İstanbul, İzmir ve diğer illerde şubeler kurulması (Mevzuat hükümlerine bakılarak)
 9. Hizmet sunulan bireyler ile ilgili bir veri tabanı oluşturulması
 10. 3-6-12 aylık Eylem Planının yapılması
 11. Hizmet sunulan bireyler ile ilgili veri tabanı oluşturulması

İstişare toplantımıza katılarak bizlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize teşekkür eder, toplantıda alınan kararların engelli bireylere ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla.

Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği

BİLGİ NOTU

Sosyal devlet anlayışının gereği olarak, 2006 yılına kadar toplumdan izole edilen, evlerinden çıkamayan sadece 35.000 engelli bireyin eğitim aldığı özel eğitim sektörümüz günümüzde 370.000 engelli bireyin eğitim aldığı, 45.000 personelin istihdam edildiği, 500.000 engelli bireyin de rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayarak topluma kazandırıldığı dünyaya örnek bir modele dönüşmüştür. 2013 yılında kurumlarımızın verimliliğini araştırmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ (DESÖP)” yürütülmüştür. Proje bulguları engellilerin eğitimi için önemli bir basamak olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine aktarılan kamu kaynaklarının etkin kullanıldığını net olarak göstermektedir.

                                     ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

                                               2004-2018 YILLARI SEANS ÜCRETLERİ

2006 yılında eğitim ücretlerinin asgari ücret karşısında değer kaybı %6 iken 2018 e gelindiğinde bu kayıp %129 olmuştur. Bununla birlikte 2010 yılında 2 seans artışı yapılmasına rağmen artış ücretlere yansımamıştır(%33 oranında ek maliyet getirmiştir.). Geldiğimiz son durumda ise bireysel eğitimin birim fiyatı KDV hariç 68,125, grup eğitiminin ise 38,25 liradır. Kurumlar servis maliyetlerini bu ücret dahilinde karşılamaktadır. Üstelik sektöre aktarılan toplam ödeneğin %25’i de devletimize vergi, SGK vb olarak geri dönmektedir. Bunun yanında özel eğitimin doğasına aykırı tamamen performans odaklı süreci içine almayan, önleyici ve koruyucu hizmetlerimizi gözardı eden sistemsel yaklaşımlar eğitimin bireye ulaşması noktasında sorunlara neden olmaktadır. Hal böyleyken; kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik ile birlikte özel eğitim ve rehabilitasyon alanının özel gereksinimli birey ve ailesi açısından topluma yaptığı katkıya rağmen sektör lehine yeterince katkı sağlanmamıştır. Yıllardır hizmet süreci ile ilgili sıkıntılara kalıcı çözüm geliştirilememiştir.

Kurumların hizmet sunum maliyetleri dikkate alınmadan belirlenen ücretler hizmet sunumunun verimliliğini ve niteliğini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin bir arada bulunduğu bir çalışma grubunda piyasa koşulları ve maliyetler hesaplanarak ücretler ile ilgili bir güncelleme yapılması, ayrıca artışların bilimsel ve ülke gerçeklerine uyan bir sisteme bağlanması gerekmektedir. Örneğin bizim sektörle yakın bir hizmet üreten ve Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Engelli Bakım Merkezlerinin yıllık artışları Devlet memur maaş katsayısına bağlanmış olup belli bir standartta yapılmaktadır. Kurumların standartlarına göre ek bir ödeme de yapılmaktadır.

Özetle;

 1. Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin bir arada bulunduğu bir çalışma grubunda piyasa koşulları ve maliyetler hesaplanarak ücretler ile ilgili bir güncelleme yapılması,
 2. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Destek Eğitim Programının özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına göre güncellenmesi, programın uygulanması için gerekli mevzuatın sektörü temsil eden sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınarak düzenlenmesi ve değişen ihtiyaçlar halinde hızla revize edilmesi.

Saygılarımızla.

Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir